Ford Model B Roadster

Year=1932 | Custom engine Hot Rod- 409 Turbo-Fire V8 340 hp

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.